Polityka prywatności

POLPRON Jakub Kowieski, właściciel serwisu wydepilujsie.pl, dokłada wszelkich starań, aby Państwa prywatność była odpowiednio chroniona. W celu realizacji zgodnego z prawem, przejrzystego i bezpiecznego przetwarzania Państwa danych osobowych przyjmujemy niniejszą Politykę Prywatności, która obowiązuje od dnia 25 maja 2018 r.

Polityka Prywatności odwołuje się do RODO, czyli Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Dokument określa jakie dane i na jakich zasadach przetwarzamy, jak dbamy o ich bezpieczeństwo i Państwa prawa.

 1. Administrator danych osobowych

  Administratorem Państwa danych osobowych jest POLPRON Jakub Kowieski, Krzymosze 32, 08-140 Mordy, NIP: 8212552613

  W razie pytań dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych oraz przysługujących Państwu praw, prosimy o kontakt drogą mailową: kuba_kowieski@wp.pl

 2. Zakres, cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

  W związku z tym, że poprzez serwis wydepilujsie.pl umożliwiamy kontakt poprzez formularz kontaktowy, przetwarzamy Państwa dane osobowe: imię i nazwisko, adres email, numer telefonu, treść zapytania. Przetwarzanie niezbędne jest do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, np. przedstawienie naszej oferty, rezerwacja usługi odpowiedź na pytanie, przesłanie kalkulacji i inne. W przypadku danych osobowych pozyskanych w inny sposób, niż przez formularz kontaktowy (telefonicznie, mailowo itd.) również przetwarzamy je wyłącznie w celu, w jakim zostały udostępnione i przez czas jaki jest konieczny do realizacji tego celu. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do realizacji zamówienia i świadczenia usług.

 3. Pliki cookies

  Wykorzystujemy pliki cookies w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu, a w szczególności dostosowania zawartości serwisu do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania z serwisu. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe parametry urządzenia użytkownika (takie jak: typ urządzenia, rozdzielczość ekranu, kraj, z którego dochodzi do wejścia) i dzięki temu odpowiednio wyświetlić stronę www dostosowaną do jego potrzeb.

  Wykorzystujemy także cookies w celu zbierania ogólnych i anonimowych danych statystycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych i marketingowych:

  – Google Analytics (administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA),

  – Facebook (administrator cookies: Facebook Ireland Ltd. z siedzibą w Irlandii),

  – Google Ads (administrator cookies: Google Ireland Limited z siedzibą w Irlandii),

  Mogą Państwo samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki cookies do urządzenia użytkownika. Zmiany ustawień można dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies bądź informować o każdorazowym zamieszczeniu cookies na Państwa urządzeniu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej. Ograniczenie stosowania plików cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej. Mogą Państwo w każdej chwili usunąć pliki cookies, korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której Państwo używają.

 4. Przekazywanie danych osobowych
  1. Dostawcy usług

   Przekazujemy Państwa dane osobowe dostawcom usług, z których korzystamy przy prowadzeniu serwisu oraz obsłudze zamówień. Dostawcy usług, którym przekazujemy Państwa dane osobowe, w zależności od sytuacji, są podmiotami przetwarzającymi albo administratorami. Korzystamy z dostawców, którzy przetwarzają Państwa dane osobowe wyłącznie na nasze polecenie. Świadczą oni dla nas usługę hostingu, marketingu online, wysyłki wiadomości email, analizy ruchu. dostarczaniu systemów CRM i obsłudze księgowej. Korzystamy z dostawców, którzy nie działają wyłącznie na nasze polecenie i sami ustalą cele i sposoby wykorzystania Państwa danych osobowych.

  2. Organy Państwowe

   Udostępniamy Państwa dane osobowe, jeżeli zwrócą się do nas o to uprawnione organy państwowe. Administrator przechowuje dane osobowe Użytkowników przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do przygotowania spersonalizowanej oferty lub odpowiedzi na inne zapytania oraz umożliwiający Administratorowi wykonanie ciążących na nim obowiązków. Użytkownicy mogą usunąć swoje dane w każdym momencie.

 5. Państwa prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

  Przysługuje Państwu prawo do: dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu do przetwarzania danych osobowych oraz cofnięcia wcześniej wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych.Aby skorzystać ze swoich uprawnień, prosimy o kontakt na adres mailowy: kuba_kowieski@wp.pl

 6. Bezpieczeństwo Państwa danych

  Jako Administrator Danych Osobowych danych osobowych dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczeństwo Państwa danych osobowych.

  Zobowiązujemy się do: zabezpieczenia danych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zapewnienia kontroli nad prawidłowością przetwarzania danych osobowych, dochowania szczególnej staranności, aby osoby upoważnione do przetwarzania tych danych zachowały je w tajemnicy, również po zakończeniu realizacji Usługi, prowadzenia dokumentacji opisującej sposób przetwarzania powierzonych danych osobowych oraz środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzania tych danych, zapewnienia aby urządzenia, systemy informatyczne i telekomunikacyjne, służące do przetwarzania danych osobowych, były należycie zabezpieczone.